Jak založit NZZ Fyzioterapie

Jak založit NZZ Fyzioterapie

15. 8. 2023

Průvodce založením ordinace fyzioterapie - NZZ

Nestátní zdravotnické zařízení je provozované nezávisle na státu a musí splňovat všechny zdravotnické požadavky. Při založení je třeba předložit potřebné dokumenty krajskému úřadu. Poté, co získáte oprávnění od místně příslušného úřadu, můžete poskytovat zdravotní služby. Vyplněné formuláře pro žádost o povolení jsou ke stažení na webových stránkách úřadu. Některé dokumenty budete potřebovat pro fyzické osoby (FO). Pokud máte IČO z předchozího podnikání, vyplníte ho. Podání žádosti lze provést osobně, poštou nebo datovou schránkou.

Potřebné dokumenty zahrnují:

 1. Schválení provozního řádu

  Předložení provozního řádu ke schválení na Krajské hygienické stanici.


 2. Žádost o povolení k poskytování zdravotních služeb

  Stažení formuláře na stránkách krajského úřadu a vyplnění požadovaných údajů. Dokumenty pro přílohy jsou uvedeny na konci formuláře.


 3. Doklad o specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

  Úředně ověřená kopie diplomu potřebná pro absolventy fyzioterapie po alespoň 1 roce praxe.


 4. Seznam zdravotnických pracovníků

  Vyplnění formuláře s počtem zaměstnanců, zejména u samostatně pracujících fyzioterapeutů. Číslo odborné způsobilosti je 902.


 5. Pojistná smlouva

  Povinné pojištění pro provozovatele nestátního zdravotnického zařízení. Pojistku dodatečně dodáte při zahájení provozu.


 6. Lékařský posudek

  Vyplnění formuláře dostupného na webových stránkách krajského úřadu a potvrzení zdravotní způsobilosti od praktického lékaře.


 7. Výpis z trestního rejstříku

  Stažení formuláře pro žádost o výpis na stránkách krajského úřadu a návštěva Czech POINT s žádostí a platným průkazem totožnosti. Výpis bývá vydán rychle.


 8. Nájemní smlouvu

  Doklad o tom, že oficiálně využíváte svěřené prostory.


 9. Prohlášení k žádosti o poskytování zdravotních služeb

  Stažení formuláře na stránkách krajského úřadu.


 10. Úhrada správního poplatku

  Úhrada na krajském úřadě a odevzdání kopie dokladu o zaplacení s ostatními dokumenty.