Analýza zdravotních dat

Analýza zdravotních dat

21. 9. 2023

Jakým způsobem zapisujete data svých klientů? Není to náhodou tak, že zapisujete vše do jednoho textového pole?

Pokud ano, tak prosím čtěte dále.

Data, jak uvádí třeba společnost Ministr zdraví pod vedením MUDr. Tomáše Šebka, jsou tím hlavním, co může rozhýbat rigidní zdravotní systém v ČR a zkvalitnit poskytovanou péči naším pacientům. Ve všech oborech!

Bez dat jste jako ryba na suchu.

Dám Vám otázky z praxe:

  • Jak poznáte, že jste klientovi pomohli? Podle jeho subjektivní zpětné vazby? Nálady našich pacientů kolísají a ne vždy jsou jejich zpětné vazby relevantní

  • Když se účastníte odborné konference, máte data ze své praxe, na základě kterých byste představili efektivity Vašeho postupu?

  • Když prezentujete kvalitu svých služeb kolegům fyzioterapeutům, na co se odkazujete? Na spokojenost Vašich klientů? Není to málo?

  • Když se podílíte na vytváření guideline k určitým diagnózám, na základě čeho stavíte? Vědecké studie a Vaše zkušenosti? Proč, když si můžete vytvářet vlastní objektivní data, které ukazují úspěšnost použité terapie.

Obecně nemůžeme doporučit zapisování zdravotní dokumentace do jednoho textového pole, tak jako to má např. PC doctor, Rehatab, Fyzion a další. Tyto systémy Vám neumožní následnou analýzu. Struktura takto sbíraných dat to neumožní.

Jediná možnost je zapisovat data do struktury podobné té, která je v Ergobody!

Když zapisujete bolest u klienta u anamnézy klikněte na panáčka a vyberte oblast a intenzitu bolesti. Když probíhá diagnostika, využívejte standardizované šablony testů, kde zaklikáváte pozitivitu, či vybíráte z možností.

Pouze takto se můžete stát hybatelem českého zdravotnictví a profesionálním fyzioterapeutem, který nestaví svou práci pouze na svých pocitech a pocitech svých pacientů.